Regulamin sklepu

HALOAUTO S.C. J. BEDNAREK, P. RUDYK NIP: 8961598735, REGON: 387381982 z siedzibą w Siechnicach ul. gen. J. Hallera, nr 4,55-011, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zwana dalej Sprzedającym.

Warunki sprzedaży drogą elektroniczną:

1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy osobą zamawiającą, a sklepem internetowym HALOAUTO.

2. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy, znajdujący się na stronie sklepu.

3. Sprzedaż i wysyłka Towaru odbywa się jedynie na terenie Polski.

4. Klientem sklepu internetowego HALO AUTO zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność zawierania umów cywilno-prawnych

5. Rejestracja konta oraz otrzymanie danych do logowania są konieczne do realizacji zamówienia.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia.

7. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

8. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży oraz skierować sprawę na drogę właściwych postępowań, w tym ścigania karnego.

9. Dostarczenie towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.

Zamówienie, warunki dostaw oraz płatności:

1.Po złożeniu zamówienia, wysyłana jest wiadomość mailowa potwierdzająca zakup i podająca wszelkie informacje potrzebne do uiszczenia zapłaty i sfinalizowania zakupu. Moment wysłania maila przez Sprzedającego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Prawa i obowiązki przechodzą na Klienta w momencie wysyłki towaru.

2. Zmówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich DPD

3. Zamówienia złożone (zatwierdzone do faktury VAT) w dni robocze do godziny 11:30 będą realizowane w dniu złożenia zamówienia. Zamówienia złożone po tym terminie zostaną wysłane w następnym dniu roboczym

4. Zwroty towarów w trybie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.)

a) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny i dokonać zwrotu w ciągu 7 dni od daty wydania mu towaru.

b) Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym - w szczególności nie może być uszkodzony, rozpakowany, (jeżeli posiada oryginalne opakowanie), używany lub niekompletny.

c) Towar należy odesłać na adres naszej siedziby wskazany we wstępie do Regulaminu.

d) Koszty opakowania i wysyłki zwrotnej ponosi konsument. Nie przyjmujemy paczek płatnych za pobraniem pocztowym.

e) Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

f) Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 7 dni od otrzymania zwrotu w wysokości pełnej ceny towaru. Zwrotu dokonujemy w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na adres lub konto uzgodnione z konsumentem.

g) Na podstawie art. 10, pkt. 3, ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.) nie zwracamy kosztów przesyłki oraz ewentualnych prowizji za płatność kartą płatniczą.

h) Zwrotowi nie podlegają części sprowadzane na indywidualne zamówienie.

i) Części elektryczne i elektroniczne nie podlegają zwrotowi.

5. Do ceny zamawianego Towaru Sprzedający dolicza koszty przesyłki zgodnie z cennikiem Przewoźnika DPD, przy zamówieniu powyżej 500zł brutto wysyłka gratis.

6. Zamówiony i opłacony towar dostarcza firma kurierska zwyczajowo w terminie 24 godzin. Jednak termin ten z przyczyn niezależnych od firmy HALO AUTO może wydłużyć się, jednak nie powinien on absolutnie przekroczyć 7 dni.

7. Po odbiorze, należy otworzyć paczkę w obecności kuriera i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamawianym towarem. W przypadku uszkodzeń towaru znajdującego się w paczce odbiorca jest zobowiązany do nieodbierania paczki od kuriera. Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może to zgłosić telefonicznie przewoźnikowi.

8. W celu złożenia i poprawnego rozpatrzenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych podczas transportu, kupujący jest zobowiązany do właściwego wypełnienia protokołu szkody przy udziale kuriera dostarczającego przesyłkę.

9. Wszystkie ewentualne problemy, zapytania i niejasności prosimy kierować na halo@haloauto.pl

10. Płatność za zakupy i dostawę można dokonywać przedpłatą przelewem na konto

PL 39 1140 2004 0000 3102 8061 8090 Standardowo przesyłki wysyłane są za pobraniem.

11. Oprócz możliwości skorzystania z systemu, możecie Państwo składać zamówienia w tradycyjnej formie: na adres mailowy halo@haloauto.pl, należy wpisać nazwę produktu, ilość, cenę oraz dane zamawiającego (imię, nazwisko, adres, email lub telefon, w przypadku firm – pełną nazwę oraz dodatkowo nr NIP) oraz adres dostawy, telefonicznie tel. 883 749 072, 883 749 700 poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-16:00

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego HALO AUTO, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

13. TecDoc® i zdjęcia Opisy i zdjęcia prezentowane w sklepie pochodzą z katalogu TecDoc®. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe.

Zmiany regulaminu

1. Sprzedający uprawniony jest do dokonania zamiany regulaminu. W wypadku planowanej zmiany, na trzydzieści dni przed planowaną zmianą regulaminu Sprzedający poinformuje o tym na swojej stronie e-sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od daty pojawienia się nowego regulaminu na stronie e-sklepu.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

4. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.